HỒNG KÝ

Sắp xếp theo:
10mm Máy duỗi sắt 1HP Hồng Ký HKDSM114 9%
10mm Máy duỗi sắt 1HP Hồng Ký HKDSM114
13mm Máy khoan bàn Hồng Ký KD600 9%
13mm Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

1,900,000₫

2,090,000₫

13mm Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

16mm Máy khoan bàn Hồng Ký HK-K10 9%
16mm Máy khoan bàn Hồng Ký HK-K10

4,465,000₫

4,911,500₫

16mm Máy khoan bàn Hồng Ký HK-K10

Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H180D 9%
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H180D
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H300D 9%
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK-H300D
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D 9%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D

11,000,000₫

12,100,000₫

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-70-380V 9%
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-70-380V

12,150,000₫

13,365,000₫

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-70-380V

Máy cắt sắt 350mm Hồng ký HK CF212 9%
Máy cắt sắt 350mm Hồng ký HK CF212
Máy cắt sắt Hồng Ký HK-CF (không motor) 9%
Máy cắt sắt Hồng Ký HK-CF (không motor)
Máy duỗi sắt Hồng Ký HK-DS10-1.5HP 9%
Máy duỗi sắt Hồng Ký HK-DS10-1.5HP
Máy hàn 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D 9%
Máy hàn 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D
Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB 9%
Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB 9%
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

12,000,000₫

13,200,000₫

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D 9%
Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D
Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D 27%
Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D