Trả hàng & hoàn tiền

 

1. Chính sách đổi hàng của http://thuongmaidichvu.com 

Nếu sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư trong quá trình vận chuyển, http://thuongmaidichvu.com  sẵn sàng đổi hàng cho bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi bạn nhận sản phẩm. Đối với các tình huống khác, bạn vui lòng liên hệ với http://thuongmaidichvu.com  qua hotline để http://thuongmaidichvu.com  xem xét và có hướng giải quyết thỏa đáng.

 

2. Làm sao để đổi hàng?

Để đổi hàng, bạn vui lòng mang sản phẩm đến văn phòng http://thuongmaidichvu.com  trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận sản phẩm.

 

3. Chính sách hoàn tiền củahttp://thuongmaidichvu.com 

  http://thuongmaidichvu.com sẵn sàng hoàn tiền lại cho bạn trong các tình huống sau:
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư trong quá trình vận chuyển (trong vòng 5 ngày làm việc kể từ lúc bạn nhận sản phẩm).
  • Đối tác không thực hiện đúng cam kết dịch vụ.
  • Điều kiện sử dụng, vì bất kỳ lý do gì, có thay đổi so với ban đầu.
  • Bạn không thể sử dụng Phiếu DealOnline tại đối tác do lỗi của DealOnline hoặc của đối tác.
Đối với các tình huống khác, bạn vui lòng liên hệ với http://thuongmaidichvu.com qua hotline: 0949391818 để http://thuongmaidichvu.com  xem xét và có hướng giải quyết thỏa đáng. Bạn vui lòng giữ lại Phiếu http://thuongmaidichvu.com  chưa sử dụng hoặc sản phẩm chưa sử dụng.

 

4. Làm sao để trả hàng?

Để trả hàng, bạn vui lòng mang Phiếu http://thuongmaidichvu.com  hoặc sản phẩm đến văn phòng http://thuongmaidichvu.com . Nếu bạn không nhận lại tiền mặt, bạn có thể gửi Phiếu hoặc sản phẩm đến văn phòng http://thuongmaidichvu.com  qua đường bưu điện và ghi rõ tên, email, số điện thoại.