Tài khoản & đơn hàng

 

1. Làm sao để tạo tài khoản trên http://thuongmaidichvu.com ?

Nhấn vào link "Đăng ký"

Hoặc nhấn vào nút "Tạo tài khoản" trong giao diện đăng nhập 

Điền vào email, họ tên, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu và số điện thoại di động.
Xác nhận đã xem và đồng ý với thỏa thuận sử dụng rồi nhấn nút "Đăng  ký". 

2. Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

Bạn cần phải đăng nhập để xem các đơn hàng đã đặt.
Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "Thông tin đơn hàng".

3. Tôi có thể thay đổi đơn hàng sau khi đặt?

Hiện thời bạn chưa thể thay đổi đơn hàng sau khi đặt. http://thuongmaidichvu.com  sẽ thêm chức năng này trong thời gian sớm nhất. Nếu có yêu cầu thay đổi, bạn vui lòng liên hệ với số hotline.

 

4. Làm sao để thay đổi thông tin cá nhân?

Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "Thông tin tài khoản". Bạn có thể thay đổi tên và số điện thoại di động.

5. Làm sao để đăng ký nhận thông tin khuyến mại?

Bạn có thể vào mục quản lý tài khoản để đăng ký nhận email từ những thành phố mà bạn quan tâm.

 

6. Làm sao để ngưng nhận email khuyến mại?

Tại cuối mỗi email http://thuongmaidichvu.com gửi ra luôn có link "Unsubscribe". Nếu không muốn nhận thông tin khuyến mãi từ thành phố này, bạn nhấn vào link này và làm theo hướng dẫn.