Chi Tiết Bài Viết

Định nghĩa Toán học

Thế nào là đa thức, nhị thức, đơn thức. Hãy nghe Nobita định nghĩa.

1. Định nghĩa Toán học kiểu Nobita

2. Bác sỹ tâm lý giỏi

 

Các bài viết khác